Get the Flash Player to see this rotator.
Tin tức

Trường THCS Bình Khê với cuộc thi IOE cấp Thị xã năm học 2016-2017. 

Căn cứ theo Quyết định số 15/QĐ-PGD&ĐT ngày 10/01/2017 của Phòng GD&ĐT thị xã về việc thành lập Hội đồng coi thi IOE vòng thi cấp Thị xã, năm học 2016-2017. Sáng ngày 14/01/2017, Phòng GD&ĐT Đông triều đã tổ chức cuộc thi Olympic tiếng Anh trên internet - Vòng thi cấp Thị xã năm học 2016-2017 cho học sinh các trường Tiểu học và THCS tại 09 điểm thi, trong đó trường THCS Bình Khê là một trong 09 điểm thi.

Video clip
Get the Flash Player to see this video list.
Bài hát yêu thích
Get the Flash Player to see this video list.
Tài nguyên