Xuất bản thông tin

Chi bộ Đảng

Chi bộ Đảng


               
upload\news\230\20100529095723_Phin.JPG
Họ và tên: Ngô Thị Phin
Chức vụ:   Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng
Ngày sinh: 17/02/1960    
Ngày vào Đảng: 07/8/1987
Trình độ  chuyên môn:  Đại học quản lý giáo dục
Trình độ LL: Trung cấp LLCT
Địa chỉ: Bình Khê - Đông Triều - Quảng Ninh
ĐT: 01668837179
  
upload\news\230\20100529095838_Doan (354 x 472).jpg
Họ và tên : Nguyễn Văn Đoàn
Chức vụ:   Phó Hiệu trưởng
Ngày sinh: 20/02/1976        
Ngày vào Đảng: 19/5/2004
Trình độ  chuyên môn:   Đại học Văn
Địa chỉ:  Tràng An - Đông Triều - Quảng Ninh
ĐT: 01685025853
  
upload\news\230\20100529095918_Chuc.jpg
Họ và tên : Đỗ Đăng Chức
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Ngày sinh: 09/01/1959    
Ngày vào Đảng: 04/12/1996
Trình độ  chuyên môn:  Cao đẳng Toán
Địa chỉ: Bình Khê - Đông Triều  - Quảng Ninh
ĐT: 01684346836 
  
upload\news\230\20100529091948_Hieu.jpg
Họ và tên : Nguyễn Văn Hiếu
Chức vụ: Trưởng nhóm CNTT
Ngày sinh: 13/6/1976       
Ngày vào Đảng: 29/4/2005
Trình độ  chuyên môn: ĐHSP Tin học, CĐSP Toán
Trình độ LL: Trung cấp LLCT
Địa chỉ: Bình Khê - Đông Triều - Quảng Ninh
ĐT: 0333 60 44 88
  
upload\news\230\20100529100002_Dan (354 x 472).jpg
Họ và tên :  Dương Xuân Dần
Chức vụ:   Kế toán
Ngày sinh:  19/6/1973   
Ngày vào Đảng: 08/8/2007
Trình độ chuyên môn:  Đại học Kế toán
Địa chỉ:  Xuân Sơn  - Đông Triều - Quảng Ninh
ĐT: 0904676111
  
upload\news\230\20100529100048_Phuong.JPG
Họ và tên :  Nguyễn Hồng Phương
Chức vụ: Tổ trưởng tổ Toán - Lí - Công nghệ
Ngày sinh: 14/4/1956     
Ngày vào Đảng: 04/12/1985
Trình độ  chuyên môn:  Cao đẳng Toán
Địa chỉ: Bình Khê - Đông Triều - Quảng Ninh
ĐT: 001696572511
  
upload\news\230\20100529100234_DKhoi.JPG
Họ và tên :  Đặng Thị Khới
Chức vụ:  Giáo viên
Ngày sinh:  15/9/1961     
Ngày vào Đảng: 03/11/2000
Trình độ chuyên môn:  Cao đẳng Địa
Địa chỉ:  Bình Khê - Đông Triều - Quảng Ninh
ĐT: 3.679. 696
  
upload\news\230\20100529100322_Lai.JPG
Họ và tên : Nguyễn Thị Lại
Chức vụ: Giáo viên
Ngày sinh: 10/02/1982    
Ngày vào Đảng: 12/6/2007
Trình độ chuyên môn:    Đại học Tiếng Anh
Địa chỉ:  Xuân  Sơn - Đông Triều - Quảng Ninh
ĐT:  01667454668
  
upload\news\230\20100529100409_Akhoi.JPG
Họ và tên : Thân Ngọc Khơi
Chức vụ:  Giáo viên
Ngày sinh: 22/6/1958     
Ngày vào Đảng: 20/01/1990
Trình độ chuyên môn:  Cao đẳng Sinh - Thể Dục
Địa chỉ: Xuân Sơn  - Đông Triều - Quảng Ninh
ĐT:   01698088496
  
 
upload/news/230/20100522105154_Hue%20(354%20x%20472).jpg
 
Họ và tên : Phạm Thị Huệ
Chức vụ:  Giáo viên
Ngày sinh : 01/11/1984  
Ngày vào Đảng:19/7/2012
Trình độ chuyên môn:  Đại học sư phạm
Địa chỉ: Yên Thọ  - Đông Triều - Quảng Ninh
ĐT: 0988957938