Xuất bản thông tin

KẾ HOẠCH TUẦN 14 NĂM HỌC 2012 -2013

KẾ HOẠCH TUẦN 14 NĂM HỌC 2012 -2013


KẾ HOẠCH TUẦN 14 NĂM HỌC 2012 -2013
(Từ 12/11 đến 18/11)
 
Nhiệm vụ trọng tâm:
-   Tham gia hội thi tuyên truyền giáo dục ATGT cấp cụm
-    Dự giờ thao giảng
-    Tham gia thi HS giỏi giải toán bằng máy tính cấm tay cấp huyện
-   Tổ chức thi TDTT cấp trường
Cụ thể:
Ngày
Nội dung hoạt động
Người chỉ đạo
Lực lượng tham gia
Ghi chú
Thứ 2
12/11
- Chào cờ 2 khối. Tổ chức HĐ tưởng niệm nạn nhân tử nạn giao thông.
- Chúc mừng ngày vùng mỏ bất khuất
Đ/c Phin, BGH
GV,HS
 
 
 
 
 
 
 
 
Thứ 3
13/11
- Kiểm tra nề nếp dạy - học
 
BGH
 
 
Thứ 4
14/11
- Kiểm tra nề nếp dạy - học
- Tổ chức cho HS tham gia thi HS giỏi cấp huyện môn giải toán bằng máy tính cầm tay
BGH
 
Đ/c Minh, Thảo
 
 
 
 
 
Thứ 5
15/11
- Tổ chức dự thi GVG cơ sở
BGH
 
Các tổ CM
 
Thứ 6
16/11
- Kiểm tra nề nếp dạy  học,
- Kiểm tra chuẩn bị chương trình thi văn nghệ
BGH
 
BGH+ CĐ
 
 
Thứ 7
17/11
- Tổ chức tặng quà cho gia đình Ông Thập diện nghèo thôn Trại Mới A
- Họp HĐ thi đua khen thưởng
BGH
 
Thành viên HĐ TĐ-KT
 
CN 18/11
Dự KN 50 năm thành lập trường Xuân Sơn
 Tổ chức học NPT
BGH
 
 
 
Nơi nhận:                                                         
- BGH( t/h)
- Lưu VP          
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
Ngô Thị Phin