Xuất bản thông tin

KẾ HOẠCH TUẦN 6 NĂM HỌC 2012 -2013

KẾ HOẠCH TUẦN 6 NĂM HỌC 2012 -2013


KẾ HOẠCH TUẦN 6 NĂM HỌC 2012 -2013
Từ 17/9 đến 23/9
 
Nhiệm vụ trọng tâm:
-          Tiếp tục thực hiện  dạy - học theo TKB, PPCT  kết hợp bồi dưỡng chuyên môn.
-          Duyệt kế hoạch năm học
Cụ thể:
 
Ngày
Nội dung hoạt động
Người chỉ đạo
Lực lượng tham gia
Ghi chú
Thứ 2 17/9
- Chào cờ 2 khối
- Hoàn thiện KH năm học
Đ/c Đoàn, Chức
GV,HS
 
 
 
Thứ 3 18/9
- Duyệt KH năm học
 
BGH
 
TPT, CĐ
 
 
Thứ 4 19/9
- Duyệt nội dung hội nghị cấp tổ đối với các tổ CM, tổ VP
BGH
Các TTCM
 
 
Thứ 5 20/9
- Kiểm tra nề nếp dạy - học và các hoạt động đội.
 
BGH
BGH
TTCM
 
 
Thứ 6 21/9
- Kiểm tra nề nếp dạy - học và các hoạt động đội.
- Thành lập HĐ coi khảo sát lớp 9
BGH
Đ/c Phin
TB
 
Thứ 7 22/9
- Kiểm tra nề nếp dạy - học và các hoạt động đội.
- Giao ban cuối tuần, chuẩn bị các điều kiện cho Hội nghị CBVCLĐ
 
BGH
 
 
 
GV,HS
 
Chủ nhật
23/9
Hội nghị Đại biểu cha mẹ học sinh toàn trường.
BTT,BGH
GVCN,PH
 
 
Nơi nhận:                                                         
- BGH( t/h)
- Lưu VP          
HIỆU TRƯỞNG
 
                                                                     
 
 
 Ngô Thị Phin