Xuất bản thông tin

Lịch công tác tháng 10/2014

Lịch công tác tháng 10/2014


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 TRƯỜNG THCS BÌNH KHÊ

 

 Số: 03//LCT- TRTHCS.BÌNH KHÊ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

           Bình Khê, ngày 01  tháng 10 năm 2014

 

 

 Lịch công tác tháng 10/2014

                                                                                 

 

* Trọng tâm công tác tháng 10 /2014:

- Tổ chức Hội nghị CB,VCLĐ,Đại hội Liên đội.

- Phát động thi đua quản lý tốt, dạy tốt, học tốt chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam

- Tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp trường

- Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu lịch sử Việt nam,

 

Lịch cụ thể

Ngày

Nội dung công tác

Bộ phận, GV thực hiện

01- 04/10

Tổ chức Hội nghị CB,VC,LĐ Sáng 02/11. Đại hội Liên Đội chiều 02/11.

Bố trí giáo viên bồi dưỡng CNTT tại phòng.

BGH,CĐ,CBGV,NV, LĐội

Hoa, Trọng, Phượng,Mười,Liên

06/10

Tổ chức phát động thi đua toàn trường .

BGH, GV,HS,Đại biểu, Các tổ chuyên môn.

6-12/10

Tổ chức bài dự thi Tìm hiểu thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long

Bố trí GV dự bồi dưỡng CNTT tại phòng

Đ/c Đoàn, TPT,GVCN Thảo, Thùy, Thủy, Lam, Hương, Dinh

12-20/10

Tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp trường

BGH,Tổ trưởng,Gv cốt cán

20-28/10

Hoàn thành sáng kiến kinh nghiệm GV dự thi cấp cơ sở, chấm xong cấp trường.

Gv dự thi cấp cơ sở, Các cốt cán bộ môn,BGH

12- 20/10

Tổ chức bài dự thi em yêu Lịch sử Việt Nam, Tổ chức Ngày phụ nữ Việt nam, chia tay CBGV chuyển trường.

BGH, GV,CĐoàn

24-25/10

Chuẩn bị hồ sơ nhà trường,GV cho đoàn kiểm tra.

BGH,GV

26/10

Thực hiện Lịch kiểm tra công tác giáo dục đầu năm tại trường

Phòng GD&ĐT, BGH,GV

29-30/10

Hoàn thành hồ sơ, CSVC nhà trường cho việc kiểm tra trường chuẩn.

BGH,CĐ,LĐội

27-30/10

GV dự bồi dưỡng CNTT tại phòng

Tâm, Thu, Nụ

                                                                                                 HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      Ngô Thị Phin