Xuất bản thông tin

Thông báo Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông Năm học 2015-2016

Thông báo Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông Năm học 2015-2016


Biểu mẫu 05

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009

 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG THCS BÌNH KHÊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông

Năm học 2015-2016

STT

Nội dung

Chia theo khối lớp

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

 

I

 

 

Điều kiện tuyển sinh .

 

Hoàn thành chương trình tiểu học

Hoàn thành chương trình

lớp 6

Hoàn thành chương trình

lớp 7

Hoàn thành chương trình

lớp 8

 

 

II

Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục tuân thủ

 

Chương trình GD phổ thông do Bộ GD và ĐT ban hành

 

 

III

Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình.

Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh.

- Liên hệ thường xuyên: Thông báo, thư mời.

- Liên hệ định kỳ: Họp 3 lần/ năm.

- Học tập nghiêm túc, tích cực.

 

 

 

IV

 

Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ học sinh (như các loại phòng phục vụ học tập, thiết bị dạy học, tin học ...).

- Đủ phòng học cho 1 buổi/ ngày.

- Đủ phòng thư viện, thiết bị, phòng tin học.

- Đảm bảo có nhà vệ sinh riêng cho nam, nữ, sạch sẽ, thoáng mát.

 

 

V

 

Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục.

-  Hoạt động ngoài giờ lên lớp.

- Sinh hoạt Đội.

- Tổ chức các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, về nguồn...

 

 

VI

 

Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, phương pháp quản lý của cơ sở giáo dục.

- Đầy đủ ở các bộ môn.

- Bảo đảm đạt chuẩn sư phạm 100% và trên chuẩn 50%.

- Nhiệt tình, tích cực, năng nổ, nhạy bén, sáng tạo trong tất cả các hoạt động.

 

 

VII

 

 

Kết quả đạo đức, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được.

 

- Sức khỏe: Tốt.

- Hạnh kiểm: Tốt 87 %, Khá: 12,5%, TB: 0,5

- Học lực: Giỏi: 18,9%, Khá: 42,1%, TB: 37,2%, Yếu: 1,8%, Kém: 0%.

 

 

VIII

 

Khả năng học tập tiếp tục của học sinh.

 

Tiếp tục học lên lớp 7

Tiếp tục học lên lớp 8

Tiếp tục học lên lớp 9

Tiếp tục học lên lớp 10

 

                         Bình Khê, ngày 10 tháng 9 năm 2015

                          Hiệu trưởng

 

 

                                       

                             Lê Thị Kim Oanh