Xuất bản thông tin

Thực hiện chuyên đề “Sử dụng phương pháp bàn tay nặn bột trong giảng dạy môn Vật lý”.

Thực hiện chuyên đề “Sử dụng phương pháp bàn tay nặn bột trong giảng dạy môn Vật lý”.


Thực hiện kế hoạch năm học 2013-2014,  ngày 25/10/2013, Toán – Lý - Công Nghệ tổ chức chuyên đề cấp trường: “Sử dụng phương pháp bàn tay nặn bột trong giảng dạy môn Vật lý”.
Về dự chuyên đề có các đồng chí trong BGH nhà trường, các đồng chí tổ trưởng chuyên môn của tổ Sinh - Hóa - Địa - Ngoại ngữ và tổ Văn - Sử - GDCD cùng toàn thể thành viên tổ Toán - Lý - Công nghệ. Đ/c Nguyễn Văn Sơn thay mặt cho tổ báo cáo chuyên đề. Đ/c Nguyễn Văn Mười dạy thực nghiệm. Đây là chuyên đề thứ 3 trong năm học này của trường THCS Bình Khê có sử dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột”. Qua nghe báo cáo và dự giờ tiết thực nghiệm, các đại biểu tham gia chuyên đề đã góp ý về những thuận lợi và khó khăn trong việc áp dụng phương pháp vào việc giảng dạy thực tế và đều nhận thấy:  Phương pháp dạy học "Bàn tay nặn bột" (BTNB) là phương pháp dạy học khoa học dựa trên cơ sở của sự tìm tòi - nghiên cứu, áp dụng cho việc dạy học các môn khoa học tự nhiên. Theo phương pháp BTNB, dưới sự giúp đỡ của giáo viên, chính học sinh tìm ra câu trả lời cho các vấn đề được đặt ra trong cuộc sống thông qua tiến hành thí nghiệm, quan sát, nghiên cứu tài liệu hay điều tra để từ đó hình thành kiến thức cho mình. Qua việc hướng dẫn của GV các em học sinh đã tự thí nghiệm để tìm ra ảnh tạo bởi gương phẳng. Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm, nhiều giáo viên băn khoăn về khả năng ứng dụng phương pháp trên thực tiễn do những bất cập trong điều kiện cơ sở vật chất của các nhà trường, sĩ số học sinh trong mỗi lớp, nhận thức học sinh không đồng đều, thời gian tiết học ngắn…

Sau đây là một số hình ảnh của buổi chuyên đề:

Đ/c Nguyễn Văn Sơn báo cáo chuyên đề 

Đ/c Nguyễn Văn Mười dạy thực nghiệm

  

Học sinh hăng hái thực hành

                                                                                            Quang Hưng