Xuất bản thông tin

Trường THCS Bình Khê tổ chức Ngày hội Vệ sinh trường học

Trường THCS Bình Khê tổ chức Ngày hội Vệ sinh trường học


Thực hiện công văn số 168/PGD&ĐT ngày 31/03/2014 về việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường giai đoạn 2013-2014 và xây đựng kế hoạch tập huấn công tác tuyên truyền về vệ sinh cá nhân và vệ sinh  môi trường và tổ chức “ Ngày hội Vệ sinh trường học”.
 
Sáng ngày 29/4/2014, trường THCS Bình Khê đã tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức của học sinh, giáo viên và cộng đồng về vai trò của vệ sinh cá nhân - vệ sinh môi trường, khuyến khích sự tham gia tích cực của học sinh trong việc cải thiện hành vi cá nhân-vệ sinh môi trường. Cải thiện hành vi vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường cho học sinh của trường. Giáo dục ý thức sử dụng và bảo quản tốt công trình vệ sinh trong trường học và ở nhà, xây dựng cho học sinh nhà trường những kiến thức cơ bản về vệ sinh môi trường để mỗi học sinh trở thành tuyên truyền viên tích cực trong gia đình, nhà trường và địa phương.
Ngày hội đã diễn ra sôi nổi với hai phần thi: Vẽ tranh tuyên truyền và sân khấu hóa của 20 lớp với 40 tiết mục cùng với phần thi hái hoa dân chủ xoay quanh các nội dung như tuyên truyền, tìm hiểu về nước sạch và vệ sinh môi trường; Nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh trường lớp, nơi ở; Sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh; Xử lý rác thải; Chống ô nhiễm môi trường. Kết quả cuối cùng 4 lớp 9E, 8A, 7D, 6A đã xuất sắc giành giải Nhất....
Ngày hội Vệ sinh trường học đã kết thúc nhưng đã có sức lan tỏa rất lớn, tạo cho học sinh có một sân chơi bổ ích và lý thú, có kiến thức, kỹ năng thực hiện tốt vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường
   Một số hình ảnh của Ngày hội:
Cô Ngô Thị Phin – Hiệu trưởng nhà trường phát biểu khai mạc Ngày hội.
Phần thi thuyết trình tranh của lớp 9B
Tiểu phẩm “Ai là người thắng cuộc” của lớp 8E.
Phần thi Hái hoa dân chủ.
Cô Ngô Thị Phin trao thưởng cho các lớp đạt giải.

                                                                              Quang Hưng