Xuất bản thông tin

Trường THCS Bình Khê tổ chức ngoại khóa "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Pháp luật" năm 2016.

Trường THCS Bình Khê tổ chức ngoại khóa "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Pháp luật" năm 2016.

Thực hiện sự chỉ đạo của Phòng GD&ĐT Đông Triều, ngày 07/11/2016 trường THCS Bình Khê tổ chức ngoại khóa "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Pháp luật"năm 2016 với chủ đề: "Toàn dân tích cực tìm hiểu và nghiêm chỉnh thi hành Hiến pháp, pháp luật vì mục tiêu Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh".

                                                                     Toàn cảnh buổi ngoại khóa

         Buổi ngoại khoá  "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Pháp luật"đã thu hút sự tham gia của 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong toàn trường. Với mục đích tuyên truyền, phổ biến sâu rộng,  nâng cao ý thức chấp hành hiến pháp, pháp luật, bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ của công dân cho thầy cô giáo và các em học sinh, từ đó nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành Hiến pháp, pháp luật và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cá nhân.

           Trong các hoạt động "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Pháp luật", cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh của nhà trường được nghe tuyên truyền về luật giáo dục, luật an toàn giao thông, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về chủ quyền biển đảo, các vấn đề liên quan đến hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông do cô Bùi Thị Thu Tâm - Chủ tịch công đoàn nhà trường truyền đạt. Toàn trường còn được lắng nghe những cảm nhận của em Nguyễn Thu Hà về ý nghĩa của "Ngày Pháp luật".

         "Ngày pháp luật" đã trở thành hoạt động ngoại khóa đầy ý ngĩa trong công tác giáo dục đạo đức, rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh. Buổi ngoại khoá đã thành công tốt đẹp, để lại dư âm và ý nghĩa với mỗi thành viên tham gia, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện hiến pháp, pháp luật của thầy và trò trường THCS Bình Khê .

                                                                                                         Quang Hưng