CÔNG KHAI CÁC KHOẢN THU NĂM HỌC 2018 - 2019


 

 

PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TRƯỜNGTHCS BÌNH KHÊ                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                                                                                      Đông Triều, ngày 02 tháng 10 năm 2018


CÔNG KHAI CÁC KHOẢN THU

NĂM HỌC 2018 - 2019

          

         Căn cứ Công văn số 2292/SGD ĐT - KHTC ngày 05/09/2018 của Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Quảng Ninh"V/v Hướng dẫn thực hiện các khoản thu, chấm dứt tình trạng lạm thu trong cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm học 2018 -2019";

         Trường THCS Bình Khê công khai các khoản thu năm học 2018- 2019 cụ thể như sau:

         I. Các khoản thu theo quy định:

         1. Học phí :

        * Mức thu : 30.000đ/tháng x 9 tháng = 270.000đ ( Trường hợp học sinh được miễn ,giảm phải có hồ sơ báo cáo về nhà trường ).

           * Hình thức : Triển khai thu theo năm học: 01 lần/9 tháng/năm.

   Thời gian thu: Từ 15/10/2018 đến hết 30/03/2019

    2. Bảo hiểm y tế học sinh : Thu 12 tháng

          * Mức đóng đối với HSSV: mức đóng: 4,5% x 1.390.000đ x12T  = 750.600đ.

+ HSSV đóng 70% = 525.420đ; Ngân sách nhà nước hỗ trợ 30% = 225.180đ

* Mức đóng đối với HSSV thuộc HGĐ làm nông nghiệp,lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệ có mức sống trung bình:

+ HSSV đóng 20% = 150.120đ; Ngân sách nhà nước hỗ trợ 80% = 600.480đ

+Thời gian đóng phí: Từ 01/11/2018 đến 30/11/2018.

+Thời hạn thẻ sử dụng: Từ 01/ 01/2019 - đến hết 31/12/2019.

          II. Các khoản thu theo thoả thuận:

          1. Nước uống:

          * Mức thu: 7.000 đ/học sinh/tháng; Thu 09 tháng: 7000đ x 9 tháng  = 63.000đ/HS

          * Hình thức thu: Thu 02 đợt( 02học kỳ). Theo thỏa thuận với phụ huynh HS.

          Đợt 1: Thu 4 tháng: Tháng 9,10,11,12/2018: 7.000đ x 4 tháng = 28.000đ/HS; thu từ 15/10 đến 15/12/2018;

          Đợt 2: Thu 5 tháng: tháng 1,2,3,4,5/2019: 7.000đ x 5 tháng = 35.000đ/HS; thu từ 01/1 đến hết 30/3/2019

          2 . Xe đạp: Mức thu:

         - Xe đạp điện:  26.000đ/học sinh/tháng

         - Xe đạp: 18.200đ/học sinh/tháng

          3. Hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khoá: Tổ chức dạy môn Tin học

         - Mức thu 01học sinh/ tiết học : 4.000đ

         - Mức thu 01hs: 70tiết/năm  x 4.000đ =  280.000đ

         * Hình thức thu: Thu 02 đợt( 02học kỳ). Theo thỏa thuận với phụ huynh HS.

         Đợt 1: Thu 36 tiết x 4.000đ = 144.000đ; thu từ 15/10 đến 15/12/2018;

         Đợt 2: Thu 34 tiết x 4.000đ = 136.000đ; thu từ 01/1 đến hết 30/3/2019

                                                                                            HIỆU TRƯỞNG 

                                                                                                  (Đã kí)

 

 

                                                                                                                  LÊ THỊ KIM OANH


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu