Xuất bản thông tin

Lịch sử phát triển

Lịch sử phát triển


Trường THCS Bình Khê có bề dày lịch sử trong công tác phát triển giáo dục và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, trong 5 năm gần đây có những bước tiến vượt bậc .Năm học 2004-2005  về công tác phát triển giáo dục nhà trường có 17 lớp với 720 học sinh chia ra khối lớp 6 có 4 lớp với 185 học sinh, lớp7có 4 lớp với 169 học sinh, lớp 8 có 5 lớp với 189 học sinh, lớp 9 có 4 lớp với 177 học sinh. Sĩ số học sinh tăng hơn so với năm học trước, Đội ngũ cán bộ giáo viên nhân viên có 34 đồng chí. Giáo viên đạt trình độ chuẩn 31, trên chuẩn 3 đồng chí ( Đ/c Phin, Đoàn, Thanh). Chất lượng giáo dục và đào tạo học sinh giỏi 22, học sinh tiên tiến 158, học sinh giỏi huyện 16, Cấp tỉnh 4. Tỷ lệ lên lớp đạt 98%, Tốt nghiệp 98,7% Giáo viên giỏi cấp huyện 7 đồng chí. Trường đạt tiên tiến cấp huyện, duy trì giữ vững đạt phổ cập giáo dục. Công Đoàn vững Mạnh, liên đội vững mạnh cấp huyện. 

          Năm học 2005-2006 công tác phát triển giáo dục nhà trường có 17 lớp với 721 học sinh, chia ra khối lớp 6 có 4 lớp với 190 học sinh, lớp 7có 4 lớp với 175 học sinh, lớp 8 có 4 lớp với 167 học sinh, lớp 9 có 5 lớp với 189 học sinh. Đội ngũ cán bộ giáo viên nhân viên có 36 đồng chí. đội ngũ giáo viên đảm bảo trình độ chuẩn 31, trên chuẩn 5 đồng chí ( Đ/c Phin, Đoàn, Thanh, Lại, Thảo). Chất lượng giáo dục và đào tạo học sinh giỏi 28, học sinh tiên tiến 243, học sinh giỏi huyện 13, Cấp tỉnh 6, tỷ lệ lên lớp đạt 98,5%, Giáo viên giỏi cấp cơ sở 10, chiến sĩ thi đua 2 đồng chí.Trường đạt tiên tiến cấp huyện, giữ vững đạt phổ cập giáo dục, Công Đoàn vững Mạnh, liên đội vững mạnh cấp huyện. Năm học tạo đà cho nhà trường xây dựng trường chuẩn quốc gia.              

           Năm học 2006-2007 công tác phát triển giáo dục trường có 18 lớp với 694 học sinh, chia ra lớp 6 có 5 lớp với 176 học sinh, lớp 7 có 5 lớp với 183 học sinh, lớp 8 có 4 lớp với 173 học sinh, lớp 9 có 4 lớp với 162 học sinh. Đội ngũ cán bộ giáo viên nhân viên có 35 đồng chí. Đội ngũ giáo viên đạt trình độ chuẩn 30, trên chuẩn 5 đồng chí. Chất lượng giáo dục và đào tạo học sinh giỏi 32, học sinh tiên tiến 204, học sinh giỏi huyện 17, Cấp tỉnh 10, tỷ lệ lên lớp đạt 98,5%, tỷ lệ tốt nghiệp 99,7%. trường giữ vững đạt phổ cập giáo dục. Giáo viên giỏi cấp cơ sở 12  chiến sĩ thi đua 02 đồng chí, Công Đoàn vững Mạnh, liên đội vững mạnh cấp huyện.            

           Năm học 2007-2008 đánh dấu một mốc son trưởng thành của nhà trường, tuy là một trường miền núi, song sách vai với 3 trường THCS của huyện Đông Triều ( Mạo Khê II, Nguyễn Đức Cảnh, Thị Trấn Đông Triều) được công nhận Trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn I khối THCS. Trường đã khảng định được vị thế của mình trong sự nghiệp phát triển giáo dục của huyện Đông Triều. Bước vào năm học với nhiệm vụ thực hiện cuộc vận động lớn của ngành "Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục". Tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với chuyên đề Cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư trong mọi lĩnh vực mọi hành động. Đồng thời tích cực đổi mới quản lý giáo dục, hoạt động tổ chuyên môn, tích cực tăng cường đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng đại trà, bồi dưỡng học sinh giỏi, ứng dụng công nghệ thông tin vào soạn giảng phấn đấu 80% giáo viên biết sử dụng máy tính và 50 % giáo viên biết soạn bài và giảng bài bằng phương tiện máy tính và đèn chiếu. Phấn đấu nâng tỷ lệ học sinh khá giỏi, mái trường xanh, sạch đẹp, không có ma tuý, không có học  sinh cá biệt. Đội ngũ giáo viên chuẩn mực, có phẩm chất đạo đức nhà giáo. Thực hiện phát triển giáo dục có 19 lớp với 689 học sinh, chia ra lớp 6 có 5 lớp với 171 học sinh, lớp 7 có 5 lớp với 178 học sinh lớp 8 có 5 lớp với 178 học sinh lớp 9 có 4 lớp với 162 học sinh. Đội ngũ cán bộ giáo viên nhân viên là 35 đồng chí, đội ngũ giáo viên đạt trình độ chuẩn 30, trên chuẩn 5 đồng chí. Chất lượng giáo dục và đào tạo học sinh giỏi 34, học sinh tiên tiến 203, học sinh giỏi huyện 12, Cấp tỉnh 3, tỷ lệ lên lớp đạt 98,5%, tỷ lệ tốt nghiệp 99,7%. Giáo viên giỏi cấp cơ sở 8( Thầy Đoàn, Cô Hải, Cô Minh, Cô Thuỷ, cô Huyền, Cô Dương Phượng, Cô Bích, Cô Triệu Thanh) chiến sĩ thi đua Cô Phin, Thầy Bính. Công Đoàn vững Mạnh, liên đội vững mạnh cấp huyện, trường giữ vững phổ cập giáo dục..            

         Năm học 2008-2009 tiếp tục thực hiện cuộc vận động  học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với chuyên đề " Nâng cao tinh thần trách nhiệm hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhận dân" và thực hiện cuộc vận động lớn của ngành "Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục, nói không với việc vi phạm đạo đức nhà giáo và việc học sinh không đạt chuẩn lên lớp" " Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo" Năm học tích cực đổi mới quản lý giáo dục, hoạt động tổ chuyên môn, tích cực tăng cường đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin vào soạn giảng, phấn đấu 100% giáo viên biết sử dụng máy tính và 80 % giảng bài bằng phương tiện máy tính và đèn chiếu. Phấn đấu nâng tỷ lệ học sinh khá giỏi, mái trường xanh, sạch đẹp. Phát triển giáo dục đạt 20 lớp với 687 học sinh. lớp 6 có 5 lớp với 180 học sinh, lớp 7 có 5 lớp với 168 học sinh lớp 8 có 5 lớp với 171 học sinh lớp 6 có 5 lớp với 168 học sinh. Công tác phổ cập giáo dục được giữ vững. Đội ngũ cán bộ giáo viên nhân viên có 38 đồng chí, đạt trình độ chuẩn 31, trên chuẩn 7 đồng chí. Chất lượng giáo dục và đào tạo, học sinh giỏi đạt 51, học sinh tiên tiến 234, học sinh giỏi huyện 12em, học sinh giỏi cấp tỉnh 5 em,  tỷ lệ lên lớp đạt 99%, tỷ lệ tốt nghiệp 99,6%. Giáo viên giỏi cấp cơ sở đạt 14 thầy cô ( Thầy  NguyễnVăn Đoàn, Cô Nguyễn Thị Thuỷ, Nguyễn Ngọc Bích, Triệu Thị Thanh, Trần Thị Oanh, Đào Thị Lan, Cao Ngọc Hoa, Nguyễn Hồng Phương, Nguyễn Văn Hiếu, Phạm Thị Thục, Nguyễn Thị Khen, Đặng Thị Khới, Thân Ngọc Khơi, Phạm Thị Hoạt, chiến sĩ thi đua Cô Ngô Thị Phin, thầy Đỗ Đăng Chức, Công Đoàn đạt vững Mạnh, liên đội vững mạnh cấp huyện. Trường đạt tiên tiến cấp huyện.