Asset Publisher

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2012

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2012


   PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO  ĐÔNG TRIỀU             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              TRƯ­ỜNG THCS BÌNH KHÊ                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC
Tháng 11 năm 2012
 
Nhiệm vụ trọng tâm:
 
+ Tổ chức các hoạt động NGLL chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
+ Tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường.
+ Tổ chức hội giảng chào mừng 20/11
+ Tổ chức hội thi tuyên truyền giáo dục ATGT cụm III
+ Bồi dưỡng HS giỏi các bộ môn văn hoá, tổ chức cho HS thi HS giỏi giải toán bằng máy tính cầm tay cấp huyện.
 
Lịch cụ thể
 
THỜI GIAN
NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
CHỈ ĐẠO
LỰC LƯỢNG THAM GIA
02/11
Tham gia hội nghị phòng chống tội phạm công nghệ cao vào ngày tại hội trường UBND Huyện Họp hội đồng triển kkhai công tác tháng
Đ/c Đoàn
Đ/c Hiếu
06/11
Tổ chức ngày văn hóa đọc cấp trường.
Họp hội đồng triển kkhai công tác tháng
Đ/c Phin
Toàn thể CBGVNV
02-10/11
Tổ chức thao giảng theo KH của các tổ chuyên môn. Tổ chức dự thi ATGT cấp trường.
Chuẩn bị các điều kiện chuẩn bị cho công tác thanh tra phòng giáo dục.
BGH
Các tổ CM,GVCN
11-17/11
-Chuẩn bị các điều kiện cho giáo viên, học sinh dự thi tuyên truyền GD ATGT cụm 3(11/11). Tổ chức cho HS giỏi dự thi giải toàn trên máy tính cầm tay cấp huyện 14/11 Thao giảng cấp trường 15/11
-Tổng hợp kết quả thi đua GV,HS.
- Các lớp bốc thăm các tiết mục dự thi Văn nghệ.
BGH
 
 
 
Đ/c Đoàn,TPT
TPT,HS
Toàn thể HĐ
18/11
- Chuẩn bị sân khấu cho hội thi văn nghệ. Chúc mừng trường THCS Xuân Sơn kỷ niêm 50 năm TLT
Đ/c Chức
 
Đ/c Phin
GV nam
 
19/11
Tổ chức hội thi văn nghệ cấp trường
Đ/c Chức, Đoàn
TPT,GVCN
20/11
Tổ chức kỷ niệm 30 năm ngày Nhà Giáo Việt Nam
BGH,CĐ
Toàn trường
22-27 /11
Tổ chức hội thi GV dạy giỏi cấp trường.
BGH,CĐ
GV
26-30/11
Tiếp tục kiểm tra chuyên môn.
Chuẩn bị chuyên đề cấp trường tổ Văn Sử, cấp cụm nhóm Anh văn
BGH
GV tổ Văn Sử, nhóm Anh văn
Nơinhận:                                                         
- Phòng GD&ĐT ( b/c)
- BGH( t/h)
- Lưu VP          
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
         Ngô Thị Phin