Asset Publisher

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 12 NĂM 2012

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 12 NĂM 2012


PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO  ĐÔNG TRIỀU          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
            TRƯ­ỜNG THCS BÌNH KHÊ                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                               

                                                              CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

Tháng 12 năm 2012
 
Nhiệm vụ trọng tâm:
                + Hoàn thành chương trình dạy và học học kỳ I
+ Tổ chức cho học sinh ôn tập và kiểm tra học kỳ I
+ Bồi dưỡng đội ngũ qua chuyên đề cụm III, bồi dưỡng HS giỏi các bộ môn văn hoá, tổ chức cho HS thi Olimpic Tiếng anh qua mạng cấp trường.
+ Tổ chức triển khai tuyên truyền tháng hành động Quốc gia phòng chống HIV tổ chức HS tham gia cuộc thi vẽ tranh chủ đề “ Chiếc ô tô mơ ước”Sưu tầm tranh ảnh, bài viết về các dân tộc thiểu số với Bác Hồ và Bác Hồ với các dân tộc thiểu số. Hội thi Em yêu biển đảo quê hương.
+ Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn do Phòng giáo dục tổ chức.
 
Lịch cụ thể
 
THỜI GIAN
NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
CHỈ ĐẠO
LỰC LƯỢNG THAM GIA
03/12
Tham gia hội nghị Hiệu trưởng, Hội thảo.
PGD&ĐT
HT
04/12
Tổ chức họp Chi Bộ
Tổ chức họp Hội đồng, xây dựng cụ thể kế hoạch ôn tập, ra đề tổ chức kiểm tra, chấm bài kiểm tra học kỳ I.
Đ/c Phin
CBGVNV
03-07/12
Chuẩn bị tổ chức chuyên đề cụm 3 thực hiện ngày 7/12 tại trường.
Tham gia lớp tập huấn công tác khuyến học tại UBND Tràng An 5/12. Kiểm tra nề nếp dạy và học
Đ/c Đoàn, Phin
Phạm Phượng, Dương Phượng
11-16/12
Chuẩn bị kế hoạch tổ chức thi Olimpic Tiếng Anh vòng thi cấp trường ngày 15-16/12
Tổ chức ôn tập, ra đề kiểm tra học kỳ I xong.
Đ/c Phin
BGH,GV Tiếng Anh, Đ/c Hiếu
 
BGH, GV
17/11
Tổ chức Hội thi “Em yêu biển đảo quê hương.”
Đ/C Chức
TPT, GV.HS
19/12
Hoàn thành thu bài dự thi vẽ tranh chiếc ô tô mơ ước. Kiểm tra thực hiện chương trình học kỳ I các môn.
Đ/c Phin, BGH
Hưng, Trọng
20- 26/12
Tổ chức coi, chấm kiểm tra học kỳ I theo lịch, hướng dẫn của PGD.
 
Đ/C Phin, Đoàn
GV, HS
26-28 /12
Hoàn thành chấm bài kiểm tra học kỳ I và vào điểm xong các sổ điểm lớp, điện tử, thực hiện các Báo cáo kỳ I
Đ/C Phin, Đoàn
GV
25-30/12
Tham gia lớp tập huấn chỉ đạo của PGD, Phân công nhiệm vụ học kỳ II cho GV, hoàn thành thời khóa biểu kỳ II.
Nộp SKKN GV giỏi cấp cơ sở 25/12
Chuẩn bị công tác sơ kết học kỳ I
BGH
Tổ trưởng chuyên môn
 
 
Gv đăng ký giỏi cấp cơ sở.
 
Toàn thể CBGV
Nơi nhận:                                                         
- Phòng GD&ĐT ( b/c)
- BGH( t/h)
- Lưu VP          
   HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
         Ngô Thị Phin