Asset Publisher

Đăng ký thi đua năm học 2014-2015

Đăng ký thi đua năm học 2014-2015


PHÒNG GD & ĐT HUYỆN

ĐÔNG TRIỀU

    TRƯỜNG THCS BÌNH KHÊ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 

 

                             Bình Khê, ngày 07  tháng 10 năm 2014

 

ĐĂNG KÝ DANH HIỆU THI ĐUA NĂM HỌC 2014- 2015

 

1. Tập thể:

 Đăng ký danh hiệu :

           Nhà trường:       Tập thể lao động xuất sắc

           Công đoàn:        Vững mạnh xuất sắc cấp huyện

           Liên đội:           Vững mạnh cấp tỉnh

          Chi bộ:            Trong sạch vững mạnh

2. Cá nhân:

* Đăng ký danh hiệu lao động tiên  tiến.

 

TT

HỌ VÀ TÊN

ĐĂNG KÝ DANH HIỆU

DẠY LỚP

DẠY MÔN

TÊN ĐỀ TÀI

DANH HIỆU ĐẠT ĐƯỢC NĂM TRƯỚC

 

1

Ngô Thị  Phin

Lao động tiên tiến

9

Hướng nghiệp

Phối kết hợp với Hội cha mẹ học sinh trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh qua hoạt động NGLL

Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở,LĐTT

 

2

Phạm Văn Thịnh

Lao động tiên tiến

9

Toán

Chỉ đạo việc sử dụng thiết bị dạy học để nâng cao chất lượng giáo dục

Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở,LĐTT

 

3

Nguyễn Văn Đoàn

Lao động tiên tiến

9

Lịch sử

Kinh nghiệm chỉ đạo tổ chuyên môn đổi mới phương pháp giảng dạy

Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở,LĐTT

 

4

Nguyễn Hồng Phương

Lao động tiên tiến

9

Toán

Phát triển một số bài tập hình học lớp 9

LĐTT

 

5

Nguyễn Văn Sơn

Lao động tiên tiến

8

Toán

Phân tích đa thức thành nhân tử và bài tập ứng dụng

LĐTT

 

6

Nguyễn Văn Mười

Lao động tiên tiến

8,9

Vật lý

Hướng dẫn giải bài tập Vật lý

LĐTT

       

7

Hoàng Thị Sang

Lao động tiên tiến

8

Toán

Rèn kỹ năng giải bài toán bằng cách lập phương trình

LĐTT

 

8

Trần Thị Minh

Lao động tiên tiến

7

Toán

Phương pháp giảng dạy tỷ lệ thức và dãy tỷ số bằng nhau Đại số 7

LĐTT

 

9

Đỗ Hương Thảo

Lao động tiên tiến

6

Toán

Những sai lầm thường gặp của học sinh ở một số bài học toán 6 và biện pháp khắc phục

LĐTT

 

10

Nguyễn Văn Hiếu

Lao động tiên tiến

6

Toán

Rèn luyện kỹ năng giải Toán cho học sinh lớp 6

 

 

 

11

Đặng Thị Thái Hương

Lao động tiên tiến

9

Toán

Một số kỹ năng tạo hứng thú học Toán cho học sinh THCS

LĐTT, GVCN giỏi cơ sở

 

12

Nguyễn Thị Tâm

Lao động tiên tiến

7,9

Công nghệ

Sử dụng đồ dùng dạy học trong môn Công nghệ lớp 6

LĐTT

 

13

Đinh Thị Thúy

Lao động tiên tiến

9

Hóa

Rèn kỹ năng giải bài tập nhận biết các hợp chất vô cơ

LĐTT

 

14

Phạm Thị Huệ

Lao động tiên tiến

9

Ngữ Văn

Phương pháp nâng cao chất lượng dạy Văn học Trung đại trong chương trình Ngữ văn lớp 9

LĐTT

 

15

Nguyễn Thị Nụ

Lao động tiên tiến

6

Ngữ Văn

Một số phương pháp dạy phép tu từ so sánh, ẩn dụ môn Tiếng việt lớp 6

LĐTT

 

16

Bùi Thị Thu Tâm

Lao động tiên tiến

6,7,8,9

GDCD

Tạo hứng thú cho học sinh trong các bài học thuộc chuẩn mực đạo đức môn GDCD

LĐTT, GVCN giỏi cơ sở

 

17

Phạm Thị Thuý Phượng

Lao động tiên tiến

6

Ngoại ngữ

Giúp học sinh nâng cao kỹ năng giao tiếp Tiếng anh

LĐTT

 

18

Dương Thị Phượng

Lao động tiên tiến

7,8

Ngoại ngữ

Một số kinh nghiệm về kỹ năng sửa lỗi trong dạy Tiếng Anh.

LĐTT, CSTĐ cơ sở

 

19

Đặng Thị Khới

Lao động tiên tiến

6,7,8

Địa lý

Rèn luyện kỹ năng sử dụng bản đồ Địa lý lớp 6

LĐTT

 

20

Nguyễn Thị Thuỷ

Lao động tiên tiến

8,9

Địa lý

Phương pháp nhân quả trong Địa lý lớp 8

LĐTT

 

21

Phạm Thị Hoạt

Lao động tiên tiến

8,9

Hóa

Rèn luyện cách lập phương trình Hóa học trong việc nâng cao chất lượng môn Hóa học

LĐTT

 

22

Phan Thị.Thanh Phượng

Lao động tiên tiến

7-9

Sinh-TD

Giáo dục môn trường và phòng chống biến đổi khí hậu trong môn sinh học lớp 9

LĐTT

 

23

Thân Ngọc Khơi

Lao động tiên tiến

8,9

Thể dục

Nâng cao thành tích môn nhảy xa

LĐTT, CSTĐ cơ sở

 

24

Nguyễn Thị Chuyên

Lao động tiên tiến

7

Ngữ văn

Dạy chuẩn kiến thức kỹ năng môn Ngữ văn lớp 7

LĐTT

 

25

Nguyễn Thị Huyền

Lao động tiên tiến

7

Ngữ văn

Rèn kỹ năng phân tích nhân vật trữ tình trong đọc- hiểu văn bản cho học sinh lớp 7

Chiến sĩ thi đua cơ sở -LĐTT

 

26

Nguyễn Thị Khen

Lao động tiên tiến

6

Ngữ văn

Phương pháp rèn kỹ năng làm văn miêu tả cho học sinh lớp 6

LĐTT

 

27

Trương Thị Hương

Lao động tiên tiến

8

Ngữ văn

Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh qua giờ đọc –hiểu văn bản lớp 8

LĐTT

 

28

Trịnh Quang Hưng

Lao động tiên tiến

9

Ngữ văn

Thiết kế và sử dụng hiệu quả sơ đồ trong dạy học Lịch sử 7

LĐTT

 

29

Bùi Thị Thu Hương

Lao động tiên tiến

7,8

Sinh

Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông qua bộ môn Sinh học lớp 8

LĐTT

 

30

Cao Ngọc Hoa

Lao động tiên tiến

8,9

Ngoại ngữ

Phát huy trí lực của học sinh qua các dạng bài kiểm tra từ vựng trong Tiếng Anh 7

LĐTT

 

31

Lê Thị Nguyên

Lao động tiên tiến

8

Toán

Rèn kỹ năng giải Toán phân tích đa thức thành nhân tử

LĐTT

 

32

Nguyễn Huy Trọng

Lao động tiên tiến

6,7,8,9

Mĩ thuật

Biện pháp trang trí trong môn Mĩ Thuật

 

 

 

33

Hoàng Thị Giang

Lao động tiên tiến

9

Hóa

Đổi mới phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng bộ môn Hóa học THCS

LĐTT

 

34

Nguyễn Thị Lệ Thu

Lao động tiên tiến

6

Toán

Tìm chữ số tận cùng của lũy thừa

LĐTT

 

35

Nguyễn Thị Thảo

Lao động tiên tiến

7

Toán

Kinh nghiệm về giải Toán về tỷ lệ thức,tính chất dạy tỷ số bằng nhau

LĐTT

 

36

Nguyễn Thị Dinh

Lao động tiên tiến

6

Ngữ văn

Phương pháp đọc diễn cảm trong môn Ngữ văn lớp 6

LĐTT

 

37

Lê Thị Thu Khuyên

Lao động tiên tiến

6,8

Sinh

Sử dụng phương pháp dạy học tích cực trong dạy Sinh học lớp 6

LĐTT

 

38

Nguyễn Thị Liên

Lao động tiên tiến

8

Ngữ văn

Rèn kỹ năng sống trong dạy học bộ môn Ngữ văn THCS

LĐTT

 

39

Nguyễn Thị Thủy

Lao động tiên tiến

 

TBĐD

 

LĐTT

 

40

Nguyễn Thị Lam

Lao động tiên tiến

 

HC-TV

 

LĐTT

 

41

Dương Xuân Dần

Lao động tiên tiến

 

KT

 

LĐTT

 

42

Lê Thị Thùy

Lao động tiên tiến

 

HC

 

LĐTT

 

43

Lê Đại

Lao động tiên tiến

 

Nhạc

 

LĐTT

 

* Đăng ký danh hiệu Chiến sĩ thi đua.

* Cấp cơ sở

TT

HỌ VÀ TÊN

ĐĂNG KÝ DANH HIỆU

DẠY LỚP

DẠY MÔN

TÊN ĐỀ TÀI

DANH HIỆU ĐẠT ĐƯỢC NĂM TRƯỚC

1

Nguyễn Văn Đoàn

Chiến sĩ thi đua

9

Sử

Kinh nghiệm chỉ đạo tổ chuyên môn đổi mới phương pháp giảng dạy

Chiến sĩ thi đua Cấp cơ sở,LĐTT

2

Phạm Văn Thịnh

Chiến sĩ thi đua

9

Toán

Chỉ đạo việc sử dụng thiết bị dạy học để nâng cao chất lượng giáo dục

Chiến sĩ thi đua Cấp cơ sở,LĐTT

3

Dương Thị Phượng

Chiến sĩ thi đua

7,8

Tiếng Anh

Một số kinh nghiệm về kỹ năng sửa lỗi trong dạy Tiếng anh

CSTĐ cấp cơ sở , LĐTT

4

Ngô Thị Phin

Chiến sĩ thi đua

9

Hướng nghiệp

Phối kết hợp với Hội cha mẹ học sinh trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh qua hoạt động NGLL

CSTĐ cơ sở,LĐTT

5

Phạm Thị Huệ

Chiến sĩ thi đua

9

Ngữ văn

Phương pháp nâng cao chất lượng dạy Văn học Trung đại trong chương trình Ngữ văn lớp 9

LĐTT

6

Nguyễn Thị Huyền

Chiến sĩ thi đua

7

Ngữ văn

Rèn kỹ năng phân tích nhân vật trữ tình trong đọc- hiểu văn bản cho học sinh lớp 7

CSTĐ cơ sở , LĐTT

7

Đỗ Hương Thảo

Chiến sĩ thi đua

9

Toán

Những sai lầm thường gặp của học sinh ở một số bài học toán 6 và biện pháp khắc phục

 LĐTT

8

Hoàng Thị Giang

Chiến sĩ thi đua

9

Hóa

Đổi mới phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng bộ môn Hóa học THCS

 LĐTT

9

Đặng Thị Thái Hương

Chiến sĩ thi đua

9

Toán

Một số kỹ năng tạo hứng thú học Toán cho học sinh THCS

 GVCN giỏi cơ sở -LĐTT

10

Nguyễn Thị Liên

Chiến sĩ thi đua

8

Ngữ văn

Rèn kỹ năng sống trong dạy học bộ môn Ngữ văn THCS

 LĐTT

11

Bùi Thị Thu Tâm

Chiến sĩ thi đua

6,7,8,9

GDCD

Tạo hứng thú cho học sinh trong các bài học thuộc chuẩn mực đạo đức môn GDCD

GVCN giỏi cơ sở -LĐTT

 

 

* Cấp tỉnh

 

TT

HỌ VÀ TÊN

ĐĂNG KÝ DANH HIỆU

DẠY LỚP

DẠY MÔN

TÊN ĐỀ TÀI

DANH HIỆU ĐẠT ĐƯỢC NĂM TRƯỚC

1

Phạm Văn Thịnh

Chiến sĩ thi đua

9

Toán

Chỉ đạo việc sử dụng thiết bị dạy học để nâng cao chất lượng giáo dục

Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, LĐTT

2

Nguyễn Văn Đoàn

Chiến sĩ thi đua

9

Lịch Sử

Kinh nghiệm chỉ đạo tổ chuyên môn đổi mới phương pháp giảng dạy

Chiến sĩ thi đua Cấp cơ sở, LĐTT

3

Nguyễn Thị Huyền

Chiến sĩ thi đua

7

Ngữ văn

Rèn kỹ năng phân tích nhân vật trữ tình trong đọc- hiểu văn bản cho học sinh lớp 7

 

Chiến sĩ thi đua Cấp cơ sở, LĐTT

 

*Đề nghị công nhận thi đua

 - Tập thể.

            Nhà trường:       Tập thể lao động xuất sắc

                    Công đoàn: Vững mạnh xuất sắc cấp huyện

           Liên đội:  Vững mạnh cấp tỉnh          

  .   - Cá nhân

          + 11 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

          + 03 Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh

          + 43 lao động tiên tiến

 *  Đề nghị các cấp khen thưởng

 + Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tặng giấy khen:  

-Tập thể : Trường THCS Bình Khê.

         +  Đề nghị UBND huyện Đông Triều  tặng giấy khen :

 + Tập thể:

1. Trường THCS Bình Khê.

            + Cá nhân:

           1. Ông Phạm Văn Thịnh

           2. Ông  Nguyễn Văn Đoàn

TM. CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG

chủ tịch

 

  Bùi Thị Thu Tâm

HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                Ngô Thị Phin