Asset Publisher

KẾ HOẠCH TUẦN 12 NĂM HỌC 2012 -2013

KẾ HOẠCH TUẦN 12 NĂM HỌC 2012 -2013


  KẾ HOẠCH TUẦN 12 NĂM HỌC 2012 -2013
 (Từ 29/10 đến 04/11)
 
Nhiệm vụ trọng tâm:
-          Tổ chức hội thi tuyên truyền giáo dục ATGT cấp trường
-          Chỉ đạo thực hiện thi đua tuần 4
-    Tham gia tập huấn chuyên môn theo lịch của PGD
Cụ thể:
Ngày
Nội dung hoạt động
Người chỉ đạo
Lực lượng tham gia
Ghi chú
Thứ 2
29/10
- Chào cờ 2 khối
- Đ/c Đoàn tập huấn sử dụng phầm mềm VEMIS tại PGD
Đ/c Phin
 
GV,HS
 
 
 
 
 
 
Thứ 3
30/10
-  Kiểm tra nề nếp dạy - học
-  Tổ chức thi đua GV các tổ
BGH
 
 
Tổ trưởng CM
 
 
Thứ 4
31/10
- Kiểm tra nề nếp dạy - học
- Họp BGH thống nhất kế hoạch HĐ tháng 11
BGH
Đ/c Phin
 
 
 
 
Thứ 5
01/11
 
- Kiểm tra chế độ cho điểm GV
BGH
 
 
 
Sổ điểm lớp
Thứ 6
02/11
- Kiểm tra nề nếp dạy  học.
BGH
 
 
Thứ 7
03/11
- Tuyên truyền phát động Gv ủng hộ 1 ngày lương cho người nghèo năm 2012 Huyện Đông Triều
-   Kiểm tra chuẩn bị Ban tổ chức Ngày văn hóa đọc
BGH
 
CBGV
 
CN 4/11
Tổ chức học NPT
Chức
Gv phân công
 
 
Nơi nhận:                                                         
- BGH( t/h)
- Lưu VP          
                  HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
                    Ngô Thị Phin