Asset Publisher

KẾ HOẠCH TUẦN 16 NĂM HỌC 2012 -2013

KẾ HOẠCH TUẦN 16 NĂM HỌC 2012 -2013


KẾ HOẠCH TUẦN 16 NĂM HỌC 2012 -2013
(Từ 26/11 đến 2/12)
Nhiệm vụ trọng tâm:
- Chuẩn bị chuyên đề cụm 3
- Kiểm tra thực hiện chế độ cho điểm GV
Cụ thể:
Ngày
Nội dung hoạt động
Người chỉ đạo
Lực lượng tham gia
Ghi chú
Thứ 2
26/11
Chào cờ 2 khối
Đ/c Phin
GV,HS
 
Thứ 3
27/11
- Xây dựng chuyên đề cụm 3 giao cho Nhóm Anh văn
BGH đ/c Oanh
GV Tiếng anh
 
Thứ 4
28/11
- Chuẩn bị chuyên đề cụm 3
- Triển khai Khảo sát trợ lý pháp lý cho học sinh toàn trường
Đ/c BGH
Phó HT các trường Cụm 3, Hưng, VP,GVCN
 
 
Thứ 5
29/11
- Kiểm tra nề nếp dạy học
- Thông báo mua giấy kiêm tra học kỳ
BGH
 
 
 
 
 
Thứ 6
30/11
- Kiểm tra nề nếp dạy  học
- Phát động cuộc thi Bác Hồ với các dân tộc thiểu số.
 
BGH
TPT,GV,HS
 
Thứ 7
1/12
- Kiểm tra thực hiện chế độ cho điểm GV. Kiểm tra hoàn cảnh em Trường 9E. Kiểm tra tiến độ thực hiện chương trình hội thi “Em yêu biển đảo quê hương”
Đ/C Phin
 
Hưng, GVCN, HS
Sổ lớp
CN2/12
Chỉ đạo học sinh lớp 8 học nghề, Dự hội nghị UBND xã
Đ/C Đoàn, Phin
 
 
 
Nơi nhận:                                                          
- BGH( t/h)
- Lưu VP          
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
Ngô Thị Phin