Asset Publisher

KẾ HOẠCH TUẦN 5 NĂM HỌC 2012 -2013

KẾ HOẠCH TUẦN 5 NĂM HỌC 2012 -2013


KẾ HOẠCH TUẦN 5 NĂM HỌC 2012 -2013
Từ 10/9 đến 16/9
 
Nhiệm vụ trọng tâm:
- Tiếp tục thực hiện  dạy - học theo TKB, PPCT  kết hợp bồi dưỡng chuyên môn.
- Xây dựng kế hoạch năm học
- Tiếp tục thực hiện điều tra phổ cập và hoàn thiện hồ sơ PCGD
- Bàn giao CSVC phòng học.
Cụ thể:
 
Ngày
Nội dung hoạt động
Người chỉ đạo
Lực lượng tham gia
Ghi chú
Thứ 2 10/9
- Chào cờ khối sáng, chỉ đạo xây dựng nề nếp sinh hoạt tổ chuyên môn
- Tham dự HN triển khai công tác tháng tại PGD
- Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ PCGD
Đ/c Đoàn
Đ/c Phin
 
Đ/c Chức
Khối sáng
 
GV được phân công
 
 
 
Cả tuần
Thứ 3 11/9
- Các bộ phận xây dựng kế hoạch năm học, điều chỉnh phân công GD có thêm hợp đồng mới
Đ/c Đoàn
CBGV
 
 
 
Thứ 4 12/9
- Kiểm tra nề nếp dạy - học và các hoạt động đội. Triển khai cuộc thi tìm hiểu mối quan hệ Việt Nam lào
BGH
 
GV,HS
 
 
Thứ 5 13/9
 - Kiểm tra nề nếp dạy - học và các hoạt động đội
BGH
GV,HS
 
 
Thứ 6 14/9
- Kiểm tra nề nếp dạy - học và các hoạt động đội.
BGH
GV,HS
 
Thứ 7 15/9
- Họp giao ban BGH,
 
-
BGH, TPT
 
 
 
Chủ nhật
16/9
Nghỉ
 
 
 
 
Nơi nhận:                                                         
- BGH( t/h)
- Lưu VP          
                 HIỆU TRƯỞNG
   
                     (đã ký)                                                                                                                                                      
 
 
                  Ngô Thị Phin