Asset Publisher

KẾ HOẠCH TUẦN 7 NĂM HỌC 2012 -2013

KẾ HOẠCH TUẦN 7 NĂM HỌC 2012 -2013


KẾ HOẠCH TUẦN 7 NĂM HỌC 2012 -2013
Từ 24/9 đến 30/9
 
 
Nhiệm vụ trọng tâm:
-          Tổ chức cho HS khối 9 KT khảo sát theo KH của PGD
-          Tham gia tập huấn công tác chuyên môn
-          Tổ chức HN CB,VC,LĐ
 
Cụ thể:
Ngày
Nội dung hoạt động
Người chỉ đạo
Lực lượng tham gia
Ghi chú
Thứ 2 24/9
- Chào cờ đối với 2 khối
- Triển khai kiểm tra hồ sơ đầu năm đối GV
- Chuẩn bị tham gia mân cỗ trung thu cấp huyện
Đ/c Phin
BGH
GV,HS
 
 
 
Thứ 3 25/9
- Kiểm tra nề nếp dạy - học
- Kiểm tra các điều kiện tổ chức kiểm tra khảo sát đối với HS lớp 9
BGH
 
Đ/c Hà
 
 
Văn phòng
 
Thứ 4 26/9
-Tổ chức Hội nghị CB, VC,LĐ
BGH, CTCĐ.
 
CBGVNV,ĐB
 
 
Thứ 5 27/9
- Tổ chức kiểm tra khảo sát lớp 9 theo lịch của PGD
 
BGH
 
 
GV được điều động
Hs 6,7,8 nghỉ học
Thứ 6 28/9
- Kiểm tra nề nếp dạy - học và các hoạt động đội.
BGH
 
TB,TPT
 
Thứ 7 29/9
- Giao ban cuối tuần, Tham gia dự thi mân cỗ trung thu tại sân vận đông Đông triều.
- Dự giờ SH các lớp 7B,9B
BGH
GV, HS được điều động
 
 
Chủ nhật
30/9
Nghỉ
 
 
 
 
Nơi nhận:                                                          
- BGH( t/h)
- Lưu VP          
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
    Ngô Thị Phin