Asset Publisher

KẾ HOẠCH TUẦN 8 NĂM HỌC 2012 -2013

KẾ HOẠCH TUẦN 8 NĂM HỌC 2012 -2013


KẾ HOẠCH TUẦN 8 NĂM HỌC 2012 -2013
Từ 1/10 đến 07/10
 
Nhiệm vụ trọng tâm:
-          Hoàn thiện hồ sơ đăng ký thi đua nộp PGD
-          Tham dự đại hội công đoàn ngành GD
-          Tổ chức thành lập các đội tuyển dự thi cấp trường và cấp huyện
Cụ thể:
 
Ngày
Nội dung hoạt động
Người chỉ đạo
Lực lượng tham gia
Ghi chú
Thứ 2 01/10
     - Dự Lẽ khai mạc “tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2012”
Triển khai tại trường “tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2012”
-           
BGH
BCH CĐ
 
Toàn thể GV,HS
 
 
 
 
Thứ 3 02/10
-          Kiểm tra nề nếp dạy - học
-          Chuẩn bị cho Đại hội Liên Đội
BGH
 
GV,HS
 
 
 
Thứ 4 03/10
- Họp chi bộ, họp BGH thống nhất KH tháng
 
Đ/c Phin
 
 
ĐV, BGH
 
 
 
Thứ 5 04/10
-  Kiểm tra nề nếp dạy - học
- Hoàn thành hồ sơ thi đua nộp cho Phòng GD
BGH
 
Toàn thể HĐ
 
Thứ 6 05/10
- Kiểm tra nề nếp dạy - học và các hoạt động đội.
- Tham dự ĐH công đoàn ngành
BGH
Đ/c Lại
 
Đại biểu
 
 
 
Thứ 7 06/10
- Tham dự ĐH công đoàn ngành
 
Đ/c Lại
 
Đại biểu
 
Chủ nhật
07/10
 
- Tổ chức học nghề phổ thông
Đ/c Chức
GV được phân công
 
 
Nơi nhận:                                                          
- BGH( t/h)
- Lưu VP          
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
Ngô Thị Phin