Asset Publisher

Thông báo Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục phổ thông Năm học 2015 - 2016

Thông báo Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục phổ thông Năm học 2015 - 2016


  Biểu mẫu 10

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của

Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG THCS BÌNH KHÊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục phổ thông

Năm học 2015 - 2016

 

STT

Nội dung

Số lượng

Bình quân

I

Số phòng học

10

Số m2/học sinh

II

Loại phòng học

 

-

1

Phòng học kiên cố

10

1.50

2

Phòng học bán kiên cố

 

 

3

Phòng học tạm

02

1,0

4

Phòng học nhờ

 

-

5

Số phòng học bộ môn

03

1,50

6

Số phòng học đa chức năng (có phương tiện nghe nhìn)

 

 

7

Bình quân lớp/phòng học

19/10

1,9

8

Bình quân học sinh/lớp

665/19

35

III

Số điểm trường

1

-

IV

Tổng số diện tích đất  (m2)

  14.920

22.4

V

Tổng diện tích sân chơi, bãi tập (m2)

7040

10.50

VI

Tổng diện tích các phòng

728

1.1

1

Diện tích phòng học  (m2)

48

1,33

2

Diện tích phòng học bộ môn (m2)

48

1.33

3

Diện tích phòng chuẩn bị (m2)

 

 

3

Diện tích thư viện (m2)

35

0.97

4

Diện tích nhà tập đa năng

(Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2)

 

 

5

Diện tích phòng khác (….)(m2)

7138

 

VII

Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu

(Đơn vị tính: bộ)

8

Số bộ/lớp

1

Khối lớp 6

2

 

2

Khối lớp 7

2

 

3

Khối lớp 8

2

 

4

Khối lớp 9

2

 

5

Khu vườn sinh vật, vườn địa lí (diện tích/thiết bị)

40

 

VIII

Tổng số máy vi tính đang sử dụng phục vụ học tập  (Đơn vị tính: bộ)

30

22/bộ

 

 

IX

Tổng số thiết bị đang sử dụng

 

 

1

Ti vi

1

 

2

Cát xét

3

 

3

Đầu Video/đầu đĩa

1

 

4

Máy chiếu OverHead/projector/vật thể

8

 

5

Thiết bị khác…

4

 

 

IX

Nhà vệ sinh

Dùng cho giáo viên

Dùng cho học sinh

Số m2/học sinh

Chung

Nam/Nữ

Chung

Nam/Nữ

 

Đạt chuẩn vệ sinh*

1

 

1

 

 

 

 

Nội dung

Không

X

Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh

X

 

XI

Nguồn điện (lưới, phát điện riêng)

X

 

XII

Kết nối internet (ADSL)

X

 

XIII

Trang thông tin điện tử (website) của trường

X

 

XIV

Tường rào xây

x

 

                                                 

 

 

Bình Khê, ngày 10 tháng 9 năm 2015

Hiệu trưởng

 

 

 

 

 

Lê Thị Kim Oanh