Asset Publisher

Trường THCS Bình Khê tổ chức hội nghị triển khai thực hiện chủ đề công tác năm 2017.

Trường THCS Bình Khê tổ chức hội nghị triển khai thực hiện chủ đề công tác năm 2017.

Sáng nay, 20/02/2017, toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trường THCS Bình Khê đã về dự Hội nghị triển khai thực hiện chủ đề công tác năm 2017 theo Kế hoạch số 611/KH-UBND ngày 25/01/2017 của UBND tỉnh và Kế hoạch số 74-KH/TU ngày 28/12/2016 của Thị ủy Đông Triều; Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 10/02/2017 của UBND thị xã Đông Triều; Kế hoạch số 148/PGD&ĐT ngày 18/02/2017 của Phòng GD&ĐT.

        Mở đầu hội nghị, toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường đã được đồng chí Lê Thị Kim Oanh- Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường quán triệt nội dung các văn bản liên quan của cấp trên và Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 10/02/2017 của UBND thị xã Đông Triều thực hiện Chủ đề năm 2017 về "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh; xây dựng nông thôn kiểu mẫu, đô thị văn minh" .

Đồng chí Lê Thị Kim Oanh - Hiệu trưởng nhà trường triển khai nội dung chủ đề công tác  năm 2017

         Ngay sau hội nghị, đồng chí Lê Thị Kim Oanh- Bí  thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường đã đề nghị toàn thể cán bộ giáo viên nhân viên nhà trường (39/39 đồng chí) cùng nhau kí cam kết thực hiện chủ đề công tác năm 2017 với các nội dung: Trong thực thi nhiệm vụ, công vụ phải tuân thủ tính thứ bậc, kỷ luật, kỷ cương và trật tự hành chính, đúng thẩm quyền; Nghiêm túc thực hiện kỉ luật kỉ cương hành chính; Thực hiện đúng quy định về chế độ hội họp. Gương mẫu thực hiện nếp sống văn hóa văn văn minh; Giao tiếp, ứng xử văn minh ở công sở, nơi công cộng và tại nơi cư trú; thực hiện tốt Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo quy định tại Bộ quy tắc ứng xử "Nụ cười Hạ Long"; Giữ gìn vệ sinh chung, bảo vệ cảnh quan môi trường; gương mẫu chấp hành và vận động người dân thực hiện các nội quy, quy tắc nơi công cộng; không vi phạm các chuẩn mực về thuần phong mỹ tục, bản sắc văn hóa dân tộc; Thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền cho gia đình, những người xung quanh và nhân dân nắm vững kịp thời các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, của Nhà nước, các quy định của địa phương để phát triển kinh tế và xây dựng đời sống văn hoá cơ sở, nông thôn kiểu mẫu, đô thị văn minh. Đồng chí cũng yêu cầu toàn thể  CBGVNV có các hành động thực hiện kế hoach một cách cụ thể phù hợp, sáng tạo với điều kiện thực tế của đơn vị, góp phần thực hiện tốt chủ đề năm 2017.

Đồng chí Lê Thị Kim Oanh - Hiệu trưởng nhà trường và Đ/c Nguyễn Văn Đoàn chứng kiến các tổ trưởng chuyên môn và Chủ tịch Công đoàn ký cam kết.

Các tổ trưởng chuyên môn và Chủ tịch Công đoàn chứng kiến các đ/c trong Ban giám hiệu ký cam kết.

Quang Hưng