Danh sách bài viết theo chuyên mục
 

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 6 NĂM HỌC 2019 - 2020


  PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

  TRƯỜNG THCS  BÌNH KHÊ

Số: 05/KH - TrTHCS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc       

       Đông Triều, ngày 01 tháng 6 năm 2019

 

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 6

Năm học 2019-2020

 

              Căn cứ theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinhTrung học cơ sở và Trung học phổ thông;

 Căn cứ theo Thông tư số 05/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 2, khoản 2 Điều 4, điểm d khoản 1 và đoạn đầu khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh Trung học cơ sở;

            Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND ngày 07/05/2019 của UBND thị xã Đông Triều về việc phân vùng tuyển sinh lớp 1 Tiểu học, lớp 6 THCS năm học 2018-2019;

Căn cứ Hướng dẫn số 475/PGD&ĐT-THCS ngày 23/05/2019 của Phòng GD&ĐT thị xã Đông Triều về việc hướng dẫn tuyển sinh lớp 1 Tiểu học. Lớp 6 THCS năm học 2019-2020;

Trường THCS  Bình Khê  xây dựng kế hoạch tuyển sinh lớp 6 cho năm học 2019-2020 cụ thể như sau:

I. Đặc điểm tình hình:

1. Về số trẻ trong độ tuổi sinh năm 2008 trên địa bàn xã.

Tổng số trẻ sinh năm 2008 trên địa bàn xã: 128 trẻ

2. Về đội ngũ giáo viên nhà trường.

- Tổng số: CB – GV – NV: 31,  nữ: 27

Trong đó:

+ Ban giám hiệu: 02

+ Giáo viên: 27

+ Nhân viên khác: 02

3. Về điều kiện cơ sở vật chất.

+ Phòng học văn hóa: 13;

+ Phòng học bộ môn: 04;

+ Phòng thư viện: 01;

+ Phòng tin học: 01;

+ Phòng thiết bị: 01;

+ Phòng học thông minh: 01(lắp đặt chung với phòng học)

+ Phòng đoàn đội: 01;

+ Hội trường: 01;

+ Phòng truyền thống: 01;

+ Phòng bảo vệ: 01;

+ Nhà xe: 01 nhà xe học sinh

+ Nhà vệ sinh: 04 phòng vệ sinh học sinh (nam, nữ riêng) và 02 phòng vệ sinh giáo viên, nhân viên (nam, nữ riêng).

Tỉ lệ phòng học/lớp: 1/1

Phòng học cho lớp 6: 03 phòng đảm bảo điều kiện về bàn ghế, ánh sáng, trang thiết bị cơ bản phục vụ cho việc dạy và học.

4. Về công tác tham mưu phối hợp.

Việc tham mưu, phối kết hợp giữa nhà trường, địa phương và trường Tiểu học trong công tác tuyển sinh lớp 6 những năm hoc qua tương đối tốt.

5. Thuận lợi và khó khăn.

`        a) Thuận lợi:

          - Nhận thức của nhân dân về nhu cầu học tập, nâng cao trình độ văn hóa đối với con em ngày càng cao. Do vậy việc tạo điều kiện cho con em đi học đã được quan tâm hơn.

- Là một xã có bề dày về truyền thống cách mạng, có nhiều kết quả tốt trong văn hóa giáo dục, có sự phát triển ổn định về giáo dục, nên các mục tiêu phổ cập giáo dục THCS đúng độ tuổi có điều kiện thực hiện tốt hơn.

- Có đội ngũ giáo viên đa số là người địa phương, đã dạy ở trường nhiều năm nên nắm tương đối chắc sơ lược lý lịch học sinh nơi mình cư trú.

          - Cơ sở vật chất của trường được đầu tư ngày một khang trang hơn, có hệ thống khuôn viên, cây xanh bóng mát, môi trường trong sạch.

          b) Khó khăn:

          - Địa bàn trải rộng với  14 thôn. Do vậy số đối tượng trong độ tuổi phổ cập THCS cần được theo dõi gặp nhiều khó khăn.

- Nhiều gia đình có hộ khẩu tại xã nhưng các em học sinh trong độ tuổi lại đi học ở trường bạn nên khó khăn cho việc lên kế hoạch phát triển.

          - Tuy kinh tế - xã hội của xã tương đối ổn định, song vẫn còn một số gia đình với nhiều lí do khác nhau, kinh tế còn nhiều khó khăn, nên chưa thực sự quan tâm đến việc học tập của con em mình.

II. Hình thức, nội dung và biện pháp thực hiện:

         1. Hình thức tuyển sinh

          Sử dụng song song hai hình thức

          - Sử dụng phần mềm để hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến

          - Thực hiện tuyển sinh bằng phương thức xét tuyển theo vùng tuyển sinh được qui định tại Quyết định số 482/QĐ-UBND ngày 07/05/2019của UBND thị xã Đông Triều.

          2. Nội dung.

2.1. Phương thức và đối tượng tuyển sinh

- Phương thức: Xét tuyển

- Đối tượng: Học sinh trong độ tuổi theo quy định đã hoàn thành chương trình Tiểu học.

2.2. Độ tuổi dự tuyển

- Trẻ  11tuổi (sinh năm 2008); trẻ khuyết tật, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ ở nước ngoài về nước có thể vào học lớp 6 ở độ tuổi từ 11 đến 13 tuổi.

          2.3. Hồ sơ dự tuyển

- Đơn xin dự tuyển (theo mẫu).

- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ.

- Học bạ Tiểu học (bản chính).

- Giấy chứng nhận được hưởng ưu tiên, khuyến khích (nếu có).

- Phô tô số hộ khẩu (không cân công chứng, kèm theo sổ hộ khẩu gốc).

- Bản phô tô giấy chứng nhận trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc giấy chứng nhận trẻ khuyết tật,… do UBND xã cấp (nếu quá tuổi);

         2.4. Thời gian tuyển sinh:

          - Từ ngày 01/07/2019 đến ngày 06/07/2019.

        2.5. Chỉ tiêu và địa bàn tuyển sinh (Theo chỉ tiêu và phân tuyến tuyển sinh lớp 6 năm học 2019-2020)

- Tuyển sinh đủ số học sinh đúng độ tuổi trên địa bàn xã và học sinh ở xã khác xin tuyển sinh vào trường học lớp 6 năm học 2019-2020.

- Địa bàn tuyển sinh: xã Bình Khê (14 thôn trên địa bàn xã).

          3. Quy trình tuyển sinh

          3.1. Tuyền sinh trực tuyến

          Bước 1. Phụ huynh học sinh truy cập vào địa chỉ:

                   hftp:/sdaucap. dongtrieu.edu.vnH/lang-ky-fuyen-sinh

          Bước 2. Điền các thông tin về đối tượng tuyển sinh theo hướng dẫn trên hệ thông.

          Bước 3. Mang các hồ sơ theo quy định đến trường đăng ký tuyển sinh để hoàn tât thủ tục nhập học.

          3.2. Tuyển sinh trực tiếp

          Bước 1. Tiếp nhận hồ sơ tuyên sinh từ phía phụ huynh học sinh.

          Bước 2. Kiểm tra hồ sơ (kiểm tra sự trùng khớp của các thông tin về cá nhân HS như: họ tên, ngày sinh, nơi sinh...trong giây khai sinh, hộ khẩu, học bạ), nêu thây trùng khớp cán bộ tiêp nhận hộ sơ phải ghi vào mặt sau của bản sao giây khai sinh: "Đã kiêm tra khớp với bản chính khai sinh và hộ khẩu " sau đó ký và ghi rõ họ tên, Hiệu trưởng ký và đóng dâu xác nhận;

          Bước 3. Thông báo kết quả tuyển sinh tới phụ huynh học sinh.

Lựu ý: Trong suốt thời gian tuyển sinh các trường tuyệt đối không được thu hoặc vận động cha mẹ học sinh đóng góp các khoản ngoài quy định cho nhà trường.

          4. Biện pháp thực hiện:

          - Tham mưu với UBND xã về công tác phối hợp giữa các thôn với giáo viên để tạo điều kiện thuận lợi cho việc huy động học sinh ra lớp để đảm bảo đủ số lượng.

          - Căn cứ hồ sơ điều tra học sinh độ tuổi sinh năm 2008, nhân viên đối chiếu với hồ sơ quản lý của trường để nhận học sinh đúng tuyến, đúng đối tượng.

          - Căn cứ giấy khai sinh, sổ hộ khẩu để cập nhật tên, tuổi;

          - Trường hợp trẻ trong diện tạm trú phải lập danh sách gửi về phòng Giáo dục và Đào tạo trước ngày khai giảng năm học mới.

          - Không tuyển học sinh trái tuyến theo quy định.

           - Những trẻ có nhu cầu đi học nơi khác phải được xác nhận của công tác viên điều tra, giấy xác nhận của các nhà trường nơi trẻ đến học.

           - Đối với trẻ sinh năm 2008 trở về trước nếu chưa ra lớp cần được huy động triệt để xong phải có hồ sơ và những nguyên nhân chưa ra lớp những năm học trước.

          - Kinh phí hỗ trợ thực hiện công tác tuyển sinh sẽ thực hiện theo đúng chỉ đạo của ngành.

          - Thực hiện công tác tổng hợp báo cáo: Báo cáo công tác tuyển sinh với UBND xã, Phòng GD&ĐT.

          - Khi tiến độ hoặc số lượng không đảm bảo nhà trường phân công điều tra viên thuộc các tổ dân khu phố tham gia công tác huy động triệt để trẻ ra lớp.

III. Công tác chỉ đạo, tổ chức:

      1. Thành lập Ban tuyển sinh lớp 6 của nhà trường (theo Quyết định của Hiệu trưởng).

2. Công tác phối hợp trong tuyển sinh:

          - Phối hợp với UBND và các đoàn thể của xã: Thống nhất kế hoạch tuyển sinh của nhà trường, thông báo kế hoạch tuyển sinh tới nhân dân địa phương thông qua hệ thống truyền thanh xã; Tổ chức các ban ở các khu vận động nhân dân đưa con em trong độ tuổi 11 tuổi (sinh năm 2008) ra lớp đảm bảo tỉ lệ 100%.

          - Ban tuyển sinh của nhà trường, các đồng chí được phân công làm công tác chủ nhiệm lớp 6, các đồng chí đại diện ban ngành trong trường triển khai công tác tuyển sinh và kiểm tra hồ sơ tuyển sinh.

          - Hoàn thiện hồ sơ tuyển sinh, giao toàn bộ hồ sơ tuyển sinh đã được kiểm tra cho nhân viên lưu giữ và vào sổ đăng bộ của trường, tổng kết công tác tuyển sinh.

 Trên đây là kế hoạch tuyển sinh lớp 6 năm 2019-2020 của trường THCS Bình Khê. Trong quá trình triển khai thực hiện tùy tình hình thực tế sẽ có những thay đổi cho phù hợp với thực tế./.

 

 

KÝ DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG

(Đã kí)

 

 

 

 

Lê Thị Kim Oanh

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

P. HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Lan Anh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu