Xuất bản thông tin

Trường THCS Bình Khê tổ chức "Ngày hội vệ sinh trường học" năm học 2018 – 2019.

Trường THCS Bình Khê tổ chức "Ngày hội vệ sinh trường học" năm học 2018 – 2019.

Thực hiện kế hoạch số 1139 của Phòng GD&ĐT Đông Triều ngày 02/11/2018 về tổ chức truyền thông nâng cao kiến thức về nước sạch, vệ sinh môi trường năm học 2018 – 2019, sáng nay ngày 17/11/2018, trường THCS Bình Khê đã tổ chức "Ngày hội vệ sinh trường học".