Xuất bản thông tin

Trường THCS Bình Khê tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018”

Trường THCS Bình Khê tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018”

Thực hiện Công văn số 2362/BCĐXDXHHT ngày 12/9/2018 của Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập tỉnh Quảng Ninh về việc tổ chức "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018", sáng ngày 01/10/2018 tại trường THCS Bình Khê , xã Bình Khê, thị xã Đông Triều đã triển khai tổ chức "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018"

     Thực hiện Công văn số 2362/BCĐXDXHHT ngày 12/9/2018 của Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập tỉnh Quảng Ninh về việc tổ chức "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018", sáng ngày 01/10/2018 tại trường THCS Bình Khê , xã Bình Khê, thị xã Đông Triều đã triển khai tổ chức "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018"

        Dự và chỉ đạo Lễ phát động có đồng chí Nguyễn Thị Lan Anh- Phó hiệu trưởng nhà trường, cùng toàn thể các đồng chí cán bô giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường.Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018 được diễn ra từ ngày 01/10/2018 đến hết ngày 07/10/2018 Mục tiêu chính của các hoạt động được phát động trong tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm nay nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong cộng đồng về tầm quan trọng của việc học tập thường xuyên, HTSĐ đối với sự phát triển toàn diện của cá nhân, huy động được sự quan tâm và tham gia tích cực của các cấp chính quyền, các ngành, các tổ chức đoàn thể, lực lượng xã hội trong việc khai thác các hoạt động của tuần lễ nhằm đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tê

    Toàn cảnh "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018"

 

         

Hình ảnh đồng chí Nguyễn Thị Lan Anh – Phó hiệu trưởng nhà trường đã triển khai các nội dung hoạt động diễn ra trong "Tuần lễ học tập suốt đời năm 2018"

            Thông qua " tuần lễ học tập suốt đời" sẽ giúp cho học sinh có được phương pháp, kỹ năng tự học, biết linh hoạt vận dụng những điều đã biết vào thực tiễn nhờ vậy học sinh có niềm ham mê học hỏi, kết quả học tập sẽ được nâng cao, hiệu quả trong công việc ngày càng thiết thực.

                                                                                                CTV: Ngọc Anh