Asset Publisher

Học sinh trường THCS Bình Khê tham gia khảo sát đánh giá quốc gia kết quả học tập học sinh lớp 9 năm học 2012 – 2013

Học sinh trường THCS Bình Khê tham gia khảo sát đánh giá quốc gia kết quả học tập học sinh lớp 9 năm học 2012 – 2013


       Theo Quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, toàn quốc có 630 trường thuộc 63 tỉnh, thành phố được lựa chọn vào mẫu khảo sát chính thức, trong đó Quảng Ninh có 09 trường, huyện Đông Triều có 03 trường được chọn vào mẫu khảo sát đó là trường THCS Bình Khê, Lê Hồng Phong, Yên Thọ.
 
Học sinh trường THCS Bình Khê nghiêm túc làm bài khảo sát môn Tiếng Anh
               Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo, trong 03 ngày 25, 26, 27/4, trường THCS Bình Khê đã tổ chức khảo sát chính thức đánh giá quốc gia kết quả học tập học sinh lớp 9 năm học 2012 – 2013.
Mỗi trường chọn ngẫu nhiên 30 học sinh chính thức và 05 học sinh dự phòng tham gia khảo sát. Học sinh làm bài kiểm tra các môn: Toán, Ngữ văn, tiếng Anh, Sinh học lớp 9 năm học 2012 – 2013. Ngoài ra, học sinh còn làm một bài kiểm tra PiSa (gọi tắt là bài thi PiSa) và trả lời 01 bộ phiếu gồm 68 câu hỏi với các nội dung: Thông tin cá nhân, gia đình, điều kiện học tập, sự giúp đỡ của gia đình và bạn bè, phương pháp và thái độ học tập, môi trường học tập, giáo viên, cơ sở vật chất, tổ chức học tập, đề xuất kiến nghị. Đối với giáo viên dạy các môn Toán, Ngữ văn, tiếng Anh, Sinh học lớp 9 được khảo sát trả lời 01 bộ phiếu gồm 44 câu hỏi với các nội dung: Thông tin cá nhân, lao động và nâng lực sư phạm, chương trình sách giáo khoa, học tập của học sinh, quản lý, đề xuất kiến nghị. Hiệu trưởng trường khảo sát trả lời một bộ phiếu gồm 55 câu hỏi với các nội dung: thông tin cá nhân, vị trì nhà trường, cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, chương trình giáo dục, đề xuất kiến nghị.

 

                                                                                               CTV Quang Hưng