Asset Publisher

Học sinh trường THCS Bình Khê tham quan triển lãm “Lực lượng vũ trang nhân dân với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc” tại Lữ đoàn Tăng thiết giáp 405 - Quân khu 3.

Học sinh trường THCS Bình Khê tham quan triển lãm “Lực lượng vũ trang nhân dân với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc” tại Lữ đoàn Tăng thiết giáp 405 - Quân khu 3.

Nhân dịp kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/04/1975-30/04/2018), sáng 21/04/2018, học sinh trường THCS Bình Khê tham quan triển lãm "Lực lượng vũ trang nhân dân với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc" tại Lữ đoàn Tăng thiết giáp 405 - Quân khu 3.


        Với diện tích 220m2, gồm 400 hình ảnh, tư liệu, hiện vật trưng bày, cuộc triền lãm tập trung giới thiệu 15 trận đánh đạt hiệu suất chiến đấu cao của quân và dân Quân khu 3 trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.

Cô hướng dẫn viễn đang tỉ mỉ thuật lại những trận đánh điển hình cho các em học sinh trường THCS Bình Khê.

         Với sự hướng dẫn tỉ mỉ của cô hướng dẫn viên, các em học sinh đã nắm được quá khứ hào hùng của cha anh qua những trận đánh điển hình. Qua đó đã cung cấp những kiến thức lịch sử bổ ích, để lại những ý nghĩa to lớn, những kinh nghiệm vô giá trong kế thừa và vận dụng lý luận, nghệ thuật quân sự Việt Nam, đặc biệt là kinh nghiệm về công tác xây dựng, tổ chức lực lượng; tinh thần sáng tạo, đoàn kết, phối hợp chặt chẽ trong chiến đấu; bài học nắm chắc thời cơ, vận dụng cách đánh linh hoạt, xây dựng thế trận lòng dân và thế trận chiến tranh nhân dân trong giai đoạn hiện nay.

          Ngoài ra các em học sinh còn được đi sâu tìm hiểu chân dung và tư liệu của 200 Anh hùng trong tổng số 292 Anh hùng LLVT nhân dân trên địa bàn Quân khu 3, một số Mẹ Việt Nam Anh hùng tiêu biểu, góp phần khẳng định những cống hiến to lớn của quân và dân Quân khu 3 trong hai cuộc kháng chiến, từ đó tiếp tục cổ vũ phong trào thi đua yêu nước của quân và dân ta trong thời kỳ mới.

Quang Hưng