Asset Publisher

Trường THCS Bình Khê tổ chức tuyên truyền"Giáo dục pháp luật về an toàn giao thông và phòng chống ma túy trong trường học."

Trường THCS Bình Khê tổ chức tuyên truyền"Giáo dục pháp luật về an toàn giao thông và phòng chống ma túy trong trường học."

Sáng ngày1/10/2018, trường THCS Bình Khê đã tổ chức buổi tuyên truyền " Giáo dục pháp luật về an toàn giao thông và phòng chống ma túy trong trường học " cho toàn thể cán bộ- giáo viên- nhân viên và học sinh nhà trường.

    Toàn cảnh buổi tuyên truyền"Giáo dục pháp luật về an toàn giao thông và phòng chống ma túy trong trường học."

    Thực hiện Công văn số 2132/SGDĐT-CTTT ngày 20/8/2018 về việc đảm bảo trật tự, ATGT trong thời gian Lễ Quốc khánh 02/9, khai giảng năm học mới 2018-2019 và Kế hoạch số 2126/KH-SGDĐT ngày 17 tháng 8 năm 2018 của Sở GD&ĐT Quảng Ninh về triển khai các hoạt động phòng, chống ma túy trong các trường học trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.Sáng ngày1/10/2018, trường THCS Bình Khê đã tổ chức buổi tuyên truyền " Giáo dục pháp luật về an toàn giao thông và phòng chống ma túy trong trường học " cho toàn thể cán bộ- giáo viên- nhân viên  và học sinh nhà trường.

     Trong bài phát biểu của mình, cô Bùi Thị Thu Hương - TPT nhà trường đã nhấn mạnh  2 nội dung chính: Thứ nhất là tổ chức kí cam kết chấp hành các quy định về ATGT giữa nhà trường, gia đình và học sinh ngay từ đầu năm học mới.Chủ động phối hợp với chính quyền địa phương triển khai các biện pháp đảm bảo ATGT tại các khu vực cổng trường học; không để xảy ra ùn tắc giao thông tại khu vực cổng trường học trong ngày khai giảng năm học mới; lưu ý đảm bảo an toàn cho học sinh đến trường tại các nơi bị ảnh hưởng của mưa lũ.Tiếp tục phát huy hiệu quả mô hình "Cổng trường ATGT" và mô hình "Đội tuyên truyền ATGT trong mỗi lớp học" và tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông

      Nôi dung thứ 2 Triển khai các hoạt động phòng, chống ma túy trong các trường học trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020 nhằm triển khai Đề án "Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong trường học đến năm 2020". Với mục đích tạo chuyển biến về nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tệ nạn ma túy; ngăn chặn không để tệ nạn ma túy xâm nhập vào trường học, đặc biệt là các trường học thuộc khu vực phức tạp về tệ nạn ma túy.

Cô Bùi Thị Thu Hương - TPT nhà trường tuyên truyền"Giáo dục pháp luật về an toàn giao thông và phòng chống ma túy trong trường học."

      Buổi  tuyên truyền diễn ra ngắn gọn nhưng thiết thực nhằm tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về an toàn giao thông và phòng chống ma túy trong trường học đến với học sinh toàn trường. Qua đó góp phần giáo dục cho các em biết và thực hiện tốt văn hóa tham giao thông trên đường đến trường và tránh xa tệ nạn ma túy.

 

                                                                                                                                            CTV: Ngọc Anh