Asset Publisher

Trường THCS Bình Khê tổ chức tuyên truyền về Chính quyền điện tử và Trung tâm hành chính công

Trường THCS Bình Khê tổ chức tuyên truyền về Chính quyền điện tử và Trung tâm hành chính công

Thực hiện công văn số 958/PGD&ĐT-CNTT ngày 31/12/2015 của Phòng Giáo dục và đào tạo thị xã Đông Triều về việc triển khai các nội dung tuyên truyền về chính quyền điện tử trong các trường trung học cơ sở. Chiều ngày 07/01/2016, trường THCS Bình Khê tổ chức tuyên truyền tới tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.


 

 

Đ/c Bùi Thị Thu Hương – Tổng phụ trách Đội tuyên truyền tuyên truyền về Chính quyền điện tử và Trung tâm hành chính công

    

         Lớp tập huấn do đ/c Bùi Thị Thu Hương – Tổng phụ trách Đội tuyên truyền với mục tiêu thông tin, tuyên truyền về lợi ích, tầm quan trọng của Chính quyền điện  tử, và các chủ trương chính sách, lộ trình, giải pháp thực hiện của Tỉnh về xây dựng xây dựng chính quyền điện tử. Nâng cao nhận thức cho đội ngũ giáo viên, từ đó tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân về Chính quyền điện tử thị xã Đông Triều, xây dựng "Công dân điện tử", giúp người dân chủ động, tích cực tham gia sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, giao dịch với các cơ quan nhà nước trên môi trường mạng Internet, tiếp cận nhanh chóng với những quy trình thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ Hành chính công, đồng thời tham gia giám sát các hoạt động thực thi công vụ trong việc giải quyết các thủ tục hành chính của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thị xã.

 

                                                                                   Quang Hưng