Danh mục
Thông tin thành viên
Họ và tên: Lê Đại
Email: thcs.bk.ldai@dongtrieu.edu.vn
Giới tính: Nam
Địa chỉ:
Website:
Đơn vị: Trường THCS Bình Khê
Chức vụ: Giáo viên
Chuyên môn: 
Thống kê:  Tổng số bài: 7       Đã duyệt: 7       Tổng điểm: 16

Giới thiệu: 


  • Tài liệu đã duyệt