Danh mục
Thông tin thành viên
Họ và tên: Phạm Thị Thúy Phượng
Email: thcs.bk.pttphuong@dongtrieu.edu.vn
Giới tính: Nữ
Địa chỉ: Trường Tiểu học Xuân Sơn
Website:
Đơn vị: Trường THCS Bình Khê
Chức vụ: Giáo viên
Chuyên môn: 
Thống kê:  Tổng số bài: 338       Đã duyệt: 324       Tổng điểm: 435

Giới thiệu: 


  • Tài liệu đã duyệt