Thông tin thành viên
Họ và tên: Trịnh Quang Hưng
Email: thcs.bk.tqhung@dongtrieu.edu.vn
Giới tính: Nam
Địa chỉ:
Website:
Đơn vị: Trường THCS Bình Khê
Chức vụ: Tổ phó chuyên môn
Chuyên môn: 
Thống kê:  Tổng số bài: 128       Đã duyệt: 127       Tổng điểm: 183

Giới thiệu: 


  • Tài liệu đã duyệt