72475789_541484909940841_2464906259732627456_o.jpg
72617084_541484843274181_4352982271125356544_o.jpg
74643533_568913547197977_2436153807327985664_o.jpg
75398133_568912837198048_4005850833735385088_o.jpg
75627340_568912910531374_2537961149471653888_o.jpg
Tin tức - Sự kiện
Thông báo

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 6 NĂM HỌC 2019 - 2020

   PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU   TRƯỜNG THCS  BÌNH KHÊ Số: 05/KH - TrTHCS CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                 Đông Triều, ngày 01 tháng 6 năm 2019   KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 6 Năm học 2019-2020                  Căn cứ theo Thông tư số...

Chi tiết

Lịch công tác
Hôm nay: Thứ bảy, ngày 06 / 06 / 2020
8 giờ 00

Đ/c Nguyễn Thị Lan Anh - Hiệu trưởng: Làm việc tại trường

Đ/c Trịnh Quang Hưng - P.Hiệu trưởng: Làm việc tại trường

Cảnh quan, môi trường học đường
Tài nguyên