Xuất bản thông tin

Trường THCS Bình Khê tổ chức chuyên đề “Tích hợp giáo dục đạo đức cho học sinh và ứng dụng các tính năng của phong học thông minh trong dạy học”

Trường THCS Bình Khê tổ chức chuyên đề “Tích hợp giáo dục đạo đức cho học sinh và ứng dụng các tính năng của phong học thông minh trong dạy học”

Thực hiện Kế hoạch năm học 2017-2018, để đẩy mạnh hơn nữa việc đổi mới PPDH, tạo điều kiện cho GV các tổ trong nhà trường có điều kiện giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm giảng dạy, hôm nay ngày 26/10/2017, Trường THCS Bình Khê tổ chức chuyên đề "Tích hợp giáo dục đạo đức cho học sinh và ứng dụng các tính năng của phong học thông minh trong dạy học"


       Về dự chuyên đề có BGH cùng toàn thể các cán bộ, giáo viên nhà trường. Các đại biểu đã được nghe báo cáo chuyên đề " "Tích hợp giáo dục đạo đức cho học sinh và ứng dụng các tính năng của phong học thông minh trong dạy học" của 03 đồng chí thuộc 03 tổ chuyên môn khác nhau (Toán, Văn, Sinh học). Các bản báo cáo đã trình bày rõ:   Để đáp ứng được mục tiêu giáo dục đào tạo trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đó là " Đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho xã hội."Do vậy công tác giáo dục đạo đức trong trường THCS là một yêu cầu hết sức cấp bách và cần thiết. Việc giáo dục đạo đức tốt sẽ góp phần tạo ra những con người có nhân cách, phẩm chất đạo đức tốt và góp phần nâng cao chất lượng giáo dục con người. Công tác giáo dục đạo đức thông qua việc giảng dạy trong nhà trường, bởi qua bài học sẽ hình thành cho các em những phẩm chất tốt đẹp, từ đó tạo cho các em có bản lĩnh trong ứng xử

        Sau phần báo cáo chuyên đề là các tiết dạy thực nghiệm thuộc các bộ môn Toán, Ngữ văn và Sinh học. Sau đó là đến phần đánh giá, rút kinh nghiệm. Trên tinh thần xây dựng, Ban giám hiệu và các đồng chí giáo viên đã tham dự phần đánh giá, nhận xét nội dung, tiến trình lên lớp, cách sử dụng và khai thác phòng học thông minh trong từng tiết dạy. Đánh giá chung trong mỗi tiết dạy, các giáo viên đã tích hợp giáo dục đạo đức cho học sinh qua các bài học và khai thác, phát huy được tác dụng của các phương pháp dạy học mới, sử dụng đúng các chức năng của phòng học thông minh, đã chú ý khâu chuẩn bị tư liệu, hệ thống bài tập tương tác, câu hỏi khảo sát, đã tạo nên những hiệu quả khác biệt đối với tiết dạy thông thường.  Qua đó phát triển các năng lực của HS như : Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, năng lực tự quản lý bản thân, năng lực hợp tác, năng lực ứng dụng CNTT, năng lực giao tiếp...

        Sau buổi chuyên đề, các tổ chuyên môn sẽ tiếp tục bồi dưỡng nâng cao kĩ năng sử dụng các phương pháp dạy học mới cho giáo viên và học sinh, nâng cao số lượng và chất lượng các giờ dạy, để các phương pháp dạy học mới thật sự đem lại hiệu quả thiết thực, nâng cao chất lượng dạy và học cho trường THCS Bình Khê.

           Một số hình ảnh của buổi chuyên đề:

 

Tiết dạy thực nghiệm môn Sinh học 8 của cô Phan Thị Thanh Phượng.

ctv Quang Hưng