Danh mục
Thông tin thành viên
Họ và tên: Đỗ Hương Thảo
Email: thcs.bk.dhthao@dongtrieu.edu.vn
Giới tính: Nữ
Địa chỉ:
Website:
Đơn vị: Trường THCS Bình Khê
Chức vụ: Giáo viên
Chuyên môn: 
Thống kê:  Tổng số bài: 509       Đã duyệt: 499       Tổng điểm: 1.767

Giới thiệu: 


  • Tài liệu đã duyệt